Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 7 năm 2018

Lời mở đầu

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web cdrx.io (của chúng tôi hoặc “Trang web”), bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau, bao gồm Chính sách bảo mật cdrx.io/privacy của chúng tôi, vì chúng có thể được sửa đổi, thay đổi, bổ sung hoặc cập nhật bởi CDRX (“Chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) theo thời gian (gọi chung là “các điều khoản”). Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin, liên kết hoặc nội dung nào có trên trang web này. Nếu bạn đang sử dụng Trang web của chúng tôi thay mặt cho tổ chức của bạn, tổ chức đó chấp nhận các điều khoản này.

Các điều khoản này có thể được sửa đổi, thay đổi, bổ sung hoặc cập nhật bởi chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng truy cập trang này định kỳ để thông báo cho chính mình về những thay đổi đó.

 

Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi và nhà cấp phép của chúng tôi giữ tất cả quyền, quyền sở hữu và trang web này cũng như các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm tất cả bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ khác, tên thương mại, biểu trưng, ​​khẩu hiệu, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút , tập lệnh, video, văn bản, hình ảnh, phần mềm, mã, tệp, nội dung, thông tin và các tài liệu khác có trên trang web của chúng tôi và không có gì trên trang web này có thể được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần mà không có của chúng tôi hoặc người cấp phép hiện hành sự cho phép trước bằng văn bản. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng.

Bạn chỉ có thể truy cập, sử dụng và in thông tin và tài liệu trên trang web này cho mục đích phi thương mại hoặc cá nhân với điều kiện là (a) CDRX được công nhận là nguồn; (b) văn bản không bị thay đổi theo bất kỳ cách nào; và (c) sự chú ý của người nhận được rút ra cho các điều khoản này.

Bất kỳ việc sao chép trái phép nào dưới bất kỳ hình thức hoặc định dạng nào đều bị cấm. Nếu bạn tìm cách sao chép hoặc sử dụng nội dung trên trang web này theo bất kỳ cách nào, bạn có trách nhiệm nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi cho việc sử dụng đó. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này được hiểu là trao bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào cho bất kỳ quyền sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của CDRX hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù bằng estoppel, ngụ ý hay cách khác.

 

Thông tin và Bảo mật Người dùng

Nếu bạn đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, địa chỉ tiền điện tử hoặc thông tin và tài liệu khác để tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi (gọi chung là “Thông tin người dùng”) , bạn phải đảm bảo rằng Thông tin người dùng đó là đúng, chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh và không vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với tất cả Thông tin Người dùng và việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác, liên kết hoặc thông tin hoặc nội dung nào trên Trang web này và bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bạn sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (hoặc đã có được tất cả các quyền cần thiết) để cung cấp Thông tin người dùng của bạn và cấp giấy phép theo các điều khoản này; (b) Thông tin Người dùng của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận hoặc nghĩa vụ bảo mật nào; và (c) Thông tin Người dùng của bạn sẽ không vi phạm, vi phạm hoặc không phù hợp với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác, bao gồm quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật và bảo mật của Thông tin người dùng của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, nếu có. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép Thông tin người dùng, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do kết quả của người khác sử dụng Thông tin người dùng hoặc tài khoản của bạn, dù có hoặc không có kiến ​​thức của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những tổn thất mà chúng tôi hoặc một bên khác phát sinh do người khác sử dụng Thông tin người dùng hoặc tài khoản của bạn.

Bằng cách đăng tải, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Thông tin Người dùng của bạn cho chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và bất kỳ giấy phép phụ cần thiết nào không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn và quyền sử dụng, sao chép, sao chép, chỉnh sửa, sửa đổi , dịch, định dạng lại, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và truyền thông tin người dùng của bạn và cấp phép phụ cho các quyền khác cho người khác.

 

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web độc lập của bên thứ ba khác (“Các Trang Liên Kết”). Các trang web được liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của các Trang web được Liên kết đó, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có trên các Trang web được Liên kết đó. Bạn sẽ cần đưa ra quyết định độc lập của riêng mình về sự tương tác của bạn với các Trang web được Liên kết này.

 

Sử dụng bị nghiêm cấm của Trang web này

Bạn không được sử dụng trang web này để:
(a) xuất bản, đăng tải, gửi, tải lên, gửi, hiển thị hoặc phổ biến bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào và / hoặc cung cấp hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp, phân biệt đối xử, quấy rối, phỉ báng, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, gây hại, xúc phạm , khiêu dâm, tra tấn hoặc bị cấm bởi các điều khoản này;
(b) hiển thị, tải lên hoặc truyền tải tài liệu khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội phạm, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc thực hành hiện hành nào;
(c) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
(d) sử dụng trang web này hoặc liên kết trên trang web này theo bất kỳ cách nào có thể can thiệp, làm gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng trang web này hoặc liên kết trên trang web này hoặc có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm giảm hoạt động của Trang web hoặc máy chủ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
(e) giả mạo các tiêu đề hoặc điều khiển các định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông điệp hoặc thông điệp bạn gửi cho chúng tôi trên hoặc thông qua trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này. Bạn không được giả vờ là bạn, hoặc bạn đại diện, người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
(f) che giấu nguồn gốc của bất kỳ tài liệu nào được truyền qua các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này (cho dù bằng cách giả mạo tiêu đề tin nhắn / gói hoặc xử lý thông tin nhận dạng thông thường);
(g) vi phạm, vi phạm hoặc không phù hợp với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp nào của bất kỳ người nào (như bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào) hoặc cam kết; (h) tải lên các tệp chứa vi rút, trojan, sâu, bom thời gian, hủy bỏ, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ chương trình hoặc phần mềm tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác;
(i) gửi, tải lên, hiển thị hoặc phổ biến hoặc làm cho tài liệu có sẵn chứa hoặc liên kết với spam, thư rác, quảng cáo cho các chương trình kim tự tháp, thư chuỗi, cảnh báo vi-rút (không xác nhận tính xác thực của cảnh báo trước) hoặc bất kỳ hình thức nào khác của tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo trái phép;
(j) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; và
(k) lấy hoặc cố lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Trang web này hoặc các dịch vụ của nó;

Tuyên bố từ chối

Trang web này và tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp qua Trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và được hiển thị trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ sự tuyên bố, bảo đảm, hứa hẹn hoặc bảo đảm nào. giới hạn, bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, hứa hẹn hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, tiền tệ, tính đầy đủ, tính khả dụng, tính sẵn sàng, sự phù hợp hoặc hoạt động của trang web này, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi có thể cung cấp hoặc thông tin hoặc tài liệu chứa.
< br> Mỗi bên CDRX (như được định nghĩa bên dưới) từ chối tất cả các tuyên bố và bảo đảm, cho dù diễn đạt, ngụ ý hay theo luật định, liên quan đến những điều đã nói ở trên, bao gồm, nhưng không giới hạn:
(a) bất kỳ bảo hành nào liên quan đến nội dung, thông tin, dữ liệu, dịch vụ, tính khả dụng, truy cập không bị gián đoạn hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Trang web này;
(b) bất kỳ bảo đảm nào mà Trang web hoặc máy chủ cung cấp miễn phí này đều không có vi-rút, sâu, trojan hoặc các thành phần có hại khác;
(c) bất kỳ sự bảo đảm nào cho Website, nội dung của nó và bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua nó không có lỗi hoặc lỗi trong Website này, nội dung của nó hoặc các dịch vụ hoặc sản phẩm đó sẽ được sửa chữa;
(d) bất kỳ sự bảo đảm nào về quyền sở hữu hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hoặc tập thể dục cho một mục đích cụ thể; (e) bất kỳ bảo đảm nào mà Trang Web này sẽ tương thích với máy tính của bạn hoặc các thiết bị điện tử khác; và
(e) bất kỳ bảo đảm nào không vi phạm.

Ngoài ra, trong phạm vi tối đa được luật pháp hoặc quy định hiện hành cho phép, không bên nào trong số các Bên CDRX chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về:
(a) bất kỳ tổn thất gián tiếp, hậu quả, gương mẫu, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của nó;
(b) bất kỳ sự phụ thuộc vào hoặc quyết định nào được thực hiện trên cơ sở, thông tin hoặc tài liệu được hiển thị trên hoặc bỏ qua từ Trang web này;
(c) bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến Trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web gây ra bởi các trường hợp ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi;
(d) hiệu suất của trang web này và bất kỳ lỗi nào, sự chậm trễ, gián đoạn hoặc thiếu sự sẵn có của trang web này và bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp thông qua trang web này; và
(e) bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên bất kỳ trang web nào được điều hành bởi bên thứ ba có thể truy cập từ Trang web này.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi, nhân viên, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người thừa kế, người được ủy quyền, nhân viên, đại lý, đại diện, công ty con và chi nhánh của chúng tôi, không gây hại cho bất kỳ yêu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý nào , khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư), được thực hiện đối với chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

Vi phạm các Điều khoản này

Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn (bao gồm cả danh tính của bạn) nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết liên quan đến bất kỳ điều tra hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý gây thương tích hoặc can thiệp với (hoặc cố ý hoặc vô tình) quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc các quyền hoặc tài sản của khách truy cập hoặc người dùng của trang web này. Chúng tôi luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết để tuân thủ mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hiện hành, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích bảo vệ gian lận.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi và không thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này và / hoặc chặn quyền truy cập vào Trang web này trong tương lai nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản này, bao gồm Chính sách bảo mật. việc bạn sử dụng trang web này. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản này sẽ cấu thành hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng, và sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho chúng tôi, mà thiệt hại về tiền tệ sẽ không đủ và bạn đồng ý nhận được bất kỳ khoản đền bù bắt buộc hoặc công bằng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp trong hoàn cảnh như vậy. Các biện pháp khắc phục này là ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có theo luật hoặc bằng vốn cổ phần.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi và không thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này, bao gồm (nhưng không giới hạn): (a) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; (b) yêu cầu của bạn (xóa tài khoản tự khởi tạo); (c) ngừng hoặc sửa đổi tài liệu của Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này; hoặc (d) các sự cố hoặc vấn đề kỹ thuật không mong muốn.

Nếu chúng tôi chọn bất kỳ hành động pháp lý nào đối với bạn do vi phạm các điều khoản này, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi từ bạn và bạn đồng ý thanh toán, tất cả phí và chi phí của luật sư hợp lý, ngoài bất kỳ cứu trợ khác được cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web này do vi phạm các điều khoản này.

 

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Các điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và tất cả các tranh chấp sẽ được xác định độc quyền bởi các Tòa án Anh.

Điều Khoản Chung

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này được tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và được thay thế bằng điều khoản hợp lệ. các điều khoản, để các điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng hoặc sự hiểu biết trước đây hiện có giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng này được thay thế và hủy bỏ. Việc chúng tôi không khẳng định hoặc thực thi nghiêm ngặt hiệu quả của các điều khoản này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ của chúng tôi đối với bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào để thực thi các điều khoản này, cũng như bất kỳ hành vi nào giữa bạn và chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào khác được coi là để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản này. Các điều khoản này sẽ không được hiểu hoặc hiểu là trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những điều khoản này hoặc có bất kỳ vấn đề gì với việc bạn truy cập trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cdrx.io/contact